Đối với Lô hàng Dược phẩm

food-4

Đối với ngành vận tải chuỗi lạnh, khoảng 10% sản phẩm liên quan đến dược phẩm, dùng cho người và thú y. Thông thường, bao bì được kiểm soát nhiệt độ là túi giữ nhiệt hoặc hộp giữ lạnh cùng với túi đá gel bên trong.

food-5

Đối với vận chuyển dây chuyền lạnh thuốc, chúng tôi cung cấp các giải pháp cho khách hàng kinh doanh trong lĩnh vực Dược phẩm, Chuyển phát nhanh & Giao hàng, Kho & Logistics.

about-us-1

Đối với vận chuyển dây chuyền lạnh dược phẩm, các sản phẩm đóng gói được kiểm soát nhiệt độ mà chúng tôi cung cấp là túi đá gel, túi đá phun nước, túi đá khô hydrat, đá gạch, đá khô, túi giữ nhiệt, hộp lạnh, hộp EPS.

Giải pháp đóng gói kiểm soát nhiệt độ dược phẩm

48h Kiểm tra nhiệt độ cao 2-8 ° C

Kết luận : Dưới nhiệt độ môi trường là 36 ℃, gói này có thể duy trì nhiệt độ bên trong trong phạm vi 2 ~ 8 ℃ trong hơn 50 giờ.

48h Kiểm tra nhiệt độ thấp 2-8 ° C

Kết luận : Dưới nhiệt độ môi trường âm 20 ℃, gói này có thể duy trì nhiệt độ bên trong trong phạm vi 2 ~ 8 ℃ trong hơn 70 giờ.

72h Kiểm tra nhiệt độ cao 2-8 ° C

Kết luận : Dưới nhiệt độ môi trường 35 ℃, gói này có thể duy trì nhiệt độ bên trong trong phạm vi 2 ~ 8 ℃ trong hơn 97 giờ.

72h Kiểm tra nhiệt độ thấp 2-8 ° C

Kết luận : Dưới nhiệt độ môi trường âm 20 ℃, gói này có thể duy trì nhiệt độ bên trong trong phạm vi 2 ~ 8 ℃ trong hơn 77 giờ.

48h Kiểm tra nhiệt độ cao 2-8 ° C

Kết luận : Dưới nhiệt độ cao của môi trường xung quanh , gói này có thể duy trì nhiệt độ bên trong trong phạm vi 2 ~ 8 ℃ trong hơn 48 giờ.

115h Kiểm tra nhiệt độ cao 15-25 ° C

Kết luận : Dưới nhiệt độ cao của môi trường xung quanh, gói này có thể duy trì nhiệt độ bên trong trong phạm vi 15 ~ 25 ℃ trong hơn 115 giờ.

72h Kiểm tra nhiệt độ thấp -70 ° C

Kết luận : Dưới nhiệt độ môi trường là 36 ℃, gói này có thể duy trì nhiệt độ bên trong ở mức âm 70 ℃ trong hơn 72 giờ.